03-634-6601
תחום חשמל

כלי הכנסה ושליפה

DMC Installing & Removal Tools

כלי הרכבה  ושליפת סופיות (פינים) במחברי חשמל. מתכתיים ופלסטיים. כלים מיוחדים לשליפת סופיות (פינים) ללא מוליך.
 
 
 
הורדות
 

דגמים
כלי הרכבה ושליפת סופיות (פינים) מפלסטיק גודל יישום מק"ט DMC
חליפי
מתכתי
מק"ט צבאי מק"ט יצרן קידוד צבע
MIL-DTL-83723
All Plastic Tools
M83723/31-12 צהוב - הרכבה
לבן - שליפה.
  M83723 DAK83-12B
  M83723 DRK83-12B
M83723/31-16 כחול - הרכבה
לבן - שליפה.
  M83723 DAK83-16B
  M83723 DRK83-16B
M83723/31-20 אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
  M83723 DAK83-20B
  M83723 DRK83-20B
M83723/31-22 חום - הרכבה
לבן - שליפה.
  M83723 DAK95-22S
  M83723 DRK95-22S
M83723/31-22D שחור - הרכבה
לבן - שליפה.
  M83723 DAK95-22MS
  M83723 DRK95-22MS
MIL-I-81969
* Plastic body
with metal tips
M81969/1-01* ירוק - הרכבה
לבן - שליפה.
22 MIL-DTL-24308 DAK2666J
MIL-DTL-81659 Series II DRK2666J
M81969/1-02* אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
20 MIL-DTL-24308 DAK145
MIL-DTL-81659 Series II DRK145
M81969/1-03* כחול - הרכבה
לבן - שליפה.
16 MIL-DTL-81659 Series II DAK83-16B
  DRK83-16B
M81969/1-04* ירוק - הרכבה
לבן - שליפה.
22D MIL-DTL-24308 DAK95-22MB
  DRK95-22MB
MIL-I-81969
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M81969/14
All Plastic Tools 
M81969/14-01 ירוק - הרכבה
לבן - שליפה
22D MIL-DLT-38999 DAK95-22MB
MIL-DTL-24308 DRK95-22MB
MIL-DTL-83733  
MIL-T-81714  
MIL-C-55302/68/69  
M81969/14-02 אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
20 MIL-DLT-38999 DAK95-20B
  DRK95-20B
MIL-DTL-26482 Series II DAK83-20B
MIL-C-81703 Series III DRK83-20B
MIL-DTL-M83723
Series I & III
 
M81969/14-02 אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
20 MIL-DTL-83733  
MIL-T-81714
(Size 20 & 22)
 
M81969/14-03 כחול - הרכבה
לבן - שליפה.
16 MIL-DLT-38999 DAK95-16B
  DRK95-16B
AS50151
(MS3450 Series)
DAK83-16B
MIL-DTL-26482 Series II DRK83-16B
MIL-C-81703 Series III  
MIL-DTL-M83723  
MIL-T-81714  
MIL-DTL-83733  
MIL-DTL-81659  
M81969/14-04 צהוב - הרכבה
לבן - שליפה.
12 MIL-DLT-38999 DAK95-12B
  DRK95-12B
AS50151
(MS3450 Series)
DAK83-12B
MIL-C-81703 Series III DRK83-12B
MIL-T-81714 Series III  
MIL-DTL-M83723  
MIL-DTL-M83723  
MIL-DTL-26482 Series II  
MIL-DTL-81659  
M81969/14-05 אפור - הרכבה.
לבן - שליפה.
10 MIL-DLT-38999 DAK95-10B
  DRK95-10B
M81969/14-06 אדום - הרכבה - שליפה. 8 AS50151 DRK250-8
M81969/14-07 כחול - הרכבה - שליפה. 4 AS50151 DRK250-4
M81969/14-08 צהוב - הרכבה - שליפה. 0 AS50151  
M81969/14-09 חום
לבן - שליפה.
22 MIL-C-55302/169, /171 only DAK95-22S
  DRK95-22S
M81969/14-10 אדום - הרכבה
כתום - שליפה.
20 MIL-DLT-38999 DAK95-20B
  DRK95-20B
M81969/14-11 אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
20 MIL-DTL-26482 Series II DAK83-20B
MIL-C-81703 Series III DRK83-20B
MIL-DTL-M83723
Series I & III
 
MIL-DTL-83733  
MIL-T-81714
(Size 20 & 22)
 
M81969/14-12 ירוק - הרכבה - שליפה. 8 MIL-DLT-38999 DRK264-8
M81969/29-01 כחול - הרכבה - שליפה. 16 AS50151 DRK83-16B
M81969/29-02 אדום - הרכבה - שליפה. 8 AS50151 DRK250-8
M81969/29-03 כחול - הרכבה - שליפה. 4 AS50151 DRK250-4
M81969/29-04 צהוב - הרכבה - שליפה. 0 AS50151 DRK250-0
M81969/39 ירוק - הרכבה
לבן - שליפה.
  MIL-DTL-24308
(Size 20)
DAK145
DRK145
MS3165-0     AS50151 DRK250-0
MS3165-4     AS50151 DRK250-4
MS3165-8     AS50151 DRK250-8
MS27534-12 לבן - שליפה.   MIL-DLT-38999 DRK95-12B
  צהוב - הרכבה   MIL-DLT-38999 DAK95-12B
MS27534-16 לבן - שליפה.   MIL-DLT-38999 DRK95-16B
  כחול - הרכבה   MIL-DLT-38999 DAK95-16B
MS27534-20 לבן - שליפה.   MIL-DLT-38999 DRK95-20B
  אדום - הרכבה - הרכבה   MIL-DLT-38999 DAK95-20B
MS27534-22 לבן - שליפה.   MIL-DLT-38999 DRK95-22B
  חום   MIL-DLT-38999 DAK95-22B
MS27534-22D לבן - שליפה.   MIL-DLT-38999 DRK95-22MB
  שחור   MIL-DLT-38999 DAK95-22MB
MS27534-22M לבן - שליפה.     DRK95-22MB
  שחור   MIL-DLT-38999 DAK95-22MB
NAS 1664-12 צהוב - הרכבה
לבן - שליפה.
  NAS 1599 Connector DAK83-12B
DRK83-12B
NAS 1664-16 כחול - הרכבה
לבן - שליפה.
  NAS 1599 Connector DAK83-16B
DRK83-16B
NAS 1664-20 אדום - הרכבה
לבן - שליפה.
  NAS 1599 Connector DAK83-20B
DRK83-20B
 
 
 
כלי שליפת סופיות (פינים) ללא מוליך קצה פלסטי

מק"ט סדרת מחברים מק"ט קצה גודל קצה צבע קצה צבע טבעת
DRK50 AS50151,
Series MS3450
DRK50-16-2 16 כחול ירוק - הרכבה
DRK50-12-2 12 צהוב - הרכבה ירוק - הרכבה
DRK105 MIL-DLT-38999,
Series 1 - 4
MIL-DTL-24308
MIL-DTL-55302/68
MIL-DTL-55302/71
MIL-DTL-55302/75
MIL-DTL-83733,
(size 22D only)
DRK105-22M-2 22D/22M צהוב - הרכבה חום
> DRK105-22-2 22 ירוק - הרכבה חום
> DRK105-20-2 20 אדום - הרכבה חום
> DRK105-16-2 16 כחול - הרכבה חום
> DRK105-12-2 12 צהוב - הרכבה חום
DRK110 MIL-DTL-83733,
(except size 22D)
MIL-DTL-M83723,
Series 3
MIL-DTL-26482,
Series 2
MIL-C-81511,
(class “L” only)
DRK110-20-2 20 אדום - הרכבה כסף
DRK110-16-2 16 כחול - הרכבה כסף
DRK110-12-2 12 צהוב - הרכבה כסף
DRK130 MIL-C-81511,
Series 3 & 4,
(except class “L”)
> DRK130-22-2 22 צהוב - הרכבה שחור
> DRK130-20-2 20 אדום - הרכבה שחור
> DRK130-16-2 16 כחול - הרכבה שחור
> DRK130-12-2 12 צהוב - הרכבה שחור
כלי שליפת סופיות (פינים) ללא מוליך קצה מתכת

סדרת מחברים מק"ט קצה גודל קצה צבע קצה
MIL-DLT-38999,
Series 1 - 4
 DRK276-12 12 צהוב - הרכבה
DRK276-16 16 כחול - הרכבה
DRK276-20 20 אדום - הרכבה
DRK276-22 22 חום
DRK276-22M 22M ירוק - הרכבה
DRK276-22D 22D שחור
 
 
 
 
קוד מוצר: DMC I/R

DMC Installing & Removal Tools

כלי הרכבה  ושליפת סופיות (פינים) במחברי חשמל. מתכתיים ופלסטיים. כלים מיוחדים לשליפת סופיות (פינים) ללא מוליך. 
 
הורדות
 

  • חברת ליליטק ישראל | פתרונות בחיבורי חשמל והרכבות ברגים

  • המלאכה 16, בניין אחורי, קומה 2, פארק אפק, ראש העין
  • טלפון 03-634-6601
  • ראשי
  • מפת אתר
  • צור קשר
  • סקייפ
  • לינקד אין